למחקר תוך שימוש באינטרנט יתרונות רבים, ואין להתפלא שהשימוש ברשת לצורכי מחקר (אקדמי, שיווקי ואחר) נמצא בעלייה מתמדת. בניגוד למצב לפני שנים בודדות, בישראל רמת החדירה של השימוש באינטרנט גבוהה ועומדת על כ- 75% מכלל בתי האב, דבר מגדיל את האטרקטיביות של שימוש מחקרי באינטרנט. חלק מהיתרונות הבולטים של המחקרים ברשת הם:

יתרונות המחקר באינטרנט לעומת סקרים בטלפון

1) אנשים משתתפים מרצונם.

2) אנשים משתתפים בזמן המתאים להם.

3) הרשת מאפשרת שילוב של מולטימדיה במחקר - שאלות טקסט, תמונות, מוסיקה ווידאו.

4) הרשת מאפשרת להתאים את כלי המחקר למשתתף.

5) הרשת מאפשרת מחקר בקרב אוכלוסיות מיוחדות אשר קודם הגישה אליהם הייתה קשה ולפעמים בלתי אפשרית.יתרונות המחקר באינטרנט לעומת מחקרי מעבדה

1) אנשים משתתפים מרצונם (השתתפות תמורת קרדיט אקדמי לא ממש נחשבת השתתפות מרצון).

2) אנשים משתתפים בזמן המתאים להם.

3) אנשים משתתפים מהמקום המתאים להם ואין צורך להקים לשם כך מעבדה מיוחדת.

4) תוקף אקולוגי!.

פאנל סקרים | סקרי שוק | סקרי דעת קהל | מחקר אקדמי | סקרי אומניבוס