מפעילים את הרשת בשבילך

פאנל פרויקט המדגם היא חברה המתמחה במתן שירותי תשתית למחקרים באינטרנט. אנחנו מספקים שירותי תשתית למחקר ללקוח המתוחכם - חוקרים באקדמיה וחברות מחקר. בנוסף לכך אנחנו מאפשרים גישה לאלפי חברי הפאנל לביצוע מגוון פעולות.

דרך האתר שלנו, אנשים נרשמים לשירות בו הם משתתפים במגוון תמורת תשלום. לאנשים הללו אנחנו קוראים ''פאנליסטים''. הפאנל כולל היום למעלה מ-87014 פאנליסטים שמבצעים מטלות שונות תמורת תשלום. פאנל המחקר שלנו הוכיח את עצמו באלפי מחקרים שערכנו מאז 2008.

הפאנל הוא כלי מצויין כאשר מעוניינים לערוך סקר ארצי מייצג של האוכלוסיה, והוא אפילו טוב יותר כאשר מעוניינים להגיע לתתי מדגמים מתוכה. באמצעות שאלון הרישום לאתר ובאמצעות סקרי הפרופיל התקופתיים שאנו עורכים, יש לנו מידע רב וחשוב שמאפשר להגיע ישר לקהל בו מעוניינים.

פאנל פרויקט המדגם - מפעילים את הרשת בשבילך