מפעילים את הרשת בשבילך

סינטקס ל- SPSS

השאלון הדמוגרפי שלנו סינטקס ל- SPSS

כמה מהמאפיינים הדמוגרפיים של הפאנליסטים היותר פעילים שלנו: