מפעילים את הרשת בשבילך

נתונים דמוגרפיים במערכת

כמה מהמאפיינים הדמוגרפיים של הפאנליסטים היותר פעילים שלנו: